صفحه اصلی

Slide میترا سیفان
روانشناس بالینی مربی ذهن‌آگاهی (مایندفولنس) تسهیلگر جلسات همخوانی کتاب در دانشگاه شریف

به وبلاگ من خوش آمدید!

اینجا گوشه امنی است برای بازیابی

سلامت وهارمونی ذهن،بدن،روح


    میترا سیفان
    روانشناس بالینی مربی ذهن‌آگاهی (مایندفولنس) تسهیلگر جلسات همخوانی کتاب در دانشگاه شریف

    به وبلاگ من خوش آمدید!

    اینجا گوشه امنی است برای بازیابی

    سلامت وهارمونی ذهن،بدن،روح